Posted on 04/09/2018 by

Troms Sawyer og Huckleberry Finnmark

Det er mulig regionreformen i nord ikke har rom for så mye humor. I alle fall ikke enda. Likevel kan jeg ikke dy meg. Til det passer navnet på de to gode vennene fra Mark Twain-bøkene om Tom Sawyer og Huckleberry Finn for godt. Jeg drister meg til å omskrive navnet på to gamle venner i nord, Troms og Finnmark. Eller Troms Sawyer og Huckleberry Finnmark.

De to gode vennene Troms og Huckleberry Finnmark kan ikke la regionrefomen seile forbi. (Illstrasjon Jens K. Styve)

De to gode vennene Troms Sawyer og Huckleberry Finnmark kan ikke la regionrefomen seile forbi. (Illstrasjon Jens K. Styve)

 

Det er lenge siden jeg leste om disse to kompisene fra Mississippi. Det er mulig den ene kompisen var større, mens den andre var sterkere eller klokere. Jeg husker ikke helt, men jeg husker at de to holdt sammen i tykt og tynt. Når det ble tøffe tider og store oppgaver måtte løses, da sto de sammen. De passet godt på hverandre og ingenting kunne komme mellom dem.

I regionreformen i nord snakkes det mye om rekkefølge på vedtak, lokalisering, oppgavefordeling og hvem som snakker hverandre ned. Det skrives avisinnlegg om hvem som vil være sammen med hvem. Men aller mest skrives det om dem som aldri kunne tenke seg å være sammen med noen andre enn seg selv. Gode venner krangler vel ikke om slikt? Gode venner holder sammen, jobber sammen og står sammen når det er krevende.

I en av historiene om Hucklebery Finn og Tom Sawyer må de to vennene løse en vanskelig oppgave og sikre at byens skatter kommer tilbake. I Nord-Norge er Huckleberry Finnmark og Troms Sawyers rike godt forsynt med naturressurser, og potensialet for vekst er enormt.  Men nøkkelen til å ta ut vekstpotensialet er å løse oppgavene sammen! En forutsetning for vekst og utvikling av næringslivet i nord er tilgang til arbeidstakere med nok og rett kompetanse. Skal vi sikre vekst, må Huckleberry Finnmark og Troms Sawyer samarbeide om å hindre frafall i videregående skole. Uten kompetent arbeidskraft, stopper Nord-Norge, og her har Huckleberry Finnmark og Troms Sawyer en kjempeviktig oppgave!

Videre er Huckleberry Finnmark og Troms Sawyer helt sentale når det gjelder effektiv samferdselsutvikling, de to kompisene må jobbe systematisk med å utvide arbeidsmarkedsregionene ved å utbedre infrastruktur og stimulere til økt mobilitet. I stedefor å krangle seg imellom, må de finne gode løsninger for at flyplasser, havner, fiskemottak, oppdrettsanlegg og transportveier er tilpasset både bedriftenes, innbyggernes og fremtidens behov.

Ikke vet jeg om Huckleberry Finnmark og Troms Sawyer må vente på at tante Polly skulle løse opp i konflikten og ikke skal jeg våge meg på å utpeke en tante Polly i 2018-versjonen av historien. Det beste er nok om de to vennene sammen finner veien ut på nye eventyr, og enes om at det er sammen vi best løser fremtidens utfordringer.